Harpsichord.cz

RESTAUROVÁNÍ

Restaurováním historických klávesových nástrojů se zabýváme od roku 1996. Za tuto dobu jsme restaurovali převážnou část nástrojových forem strunných klávesových nástrojů.
Větší množství nástrojů jsme restaurovali pro Národní muzeum Praha – Muzeum české hudby – pro výstavu „300 let s klavírem“ pořádanou pod záštitou UNESCO v roce 1999, restaurovali jsme nástroje komplexně poškozené při katastrofálních povodních 2002, a další nástroje z fondu ČMH.
Dále jsme restaurovali nástroje pro další muzejní instituce, hudební fakulty a jiné instituce a soukromé osoby u nás i v zahraničí – HAMU Praha, Kunstuniversität Graz, NPÚ Plzeň, Regionální muzea: Muzeum Rumburk, Oblastní muzeum v Děčíně, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, Oblastní muzeum v Lounech, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Svět klavírů – Jiří Berčík Vyškov a další.
Celkem jsme restaurovali více než 40 nástrojů.
V roce 2009 a 2010 nám bylo Ministerstvem kultury České republiky uděleno povolení k obnově kulturních památek se specializací na restaurování strunných klávesových nástrojů.

Filozofie restaurování
Každý nástroj je jedinečný a má jinou míru poškození a vyžaduje vždy individuální přístup a volbu technologických postupů. V případě konzervování a restaurování hudebních nástrojů je vždy nutné důkladně zvažovat míru zásahu při snaze o maximální zachování výpovědní hodnoty nástroje a přitom o obnovení jeho funkčnosti a zvukových vlastností.
Veškeré konzervátorské a restaurátorské zásahy provádíme v souladu s etickým kodexem konzervátora-restaurátora.
Samozřejmou součástí konzervátorských a restaurátorských prací je podrobná fotodokumentace pořizovaná v celém průběhu prací a závěrečná konzervátorská/restaurátorská zpráva.
Při restaurování používáme jak tradiční původní techniky, tak nejmodernější metody hlavně v oblasti průzkumu – RTG, 3D scan, mikroskopická stratigrafie a infračervené spektrometrie (FTIR) a spolupracujeme s celou řadou odborníku – s konzervátory textilu, papíru, kovu, maleb atd.

Klavichord volný anonym,
1. pol. 18. stol., inv. č. 15.058
Kladívkový klavír Joseph Dohnal,
inv.č. Hb 32
Sekretářový klavír Michael Weis,
E 1584
Kladívkový klavír Joseph Dohnal,
E 2585

Ukázky dalších nástrojů připravujeme

Seznam zrestaurovaných nástrojů:

 • klavichordy:
  anonym – konzervatoř Praha
  anonym (pol. 18. stol) E 1581 – ČMH
  anonym (pol. 18. stol) E 1582 – ČMH
  Amand Kunz (pol. 18. stol) E 701 – ČMH
 • spinet:
  anonym – konzervatoř Praha
 • cembalo:
  jednomanuálové / anonym s chinoiseriemi (po r. 1750) E 1352 – ČMH
 • kladívkové klavíry:
  Conrad Graf, Vídeň (okolo r.1820) – zámek Kozel
  Joseph Dohnal, Vídeň (okolo r.1800) inv. č. 1381 St.5008, AMU – HAMU Praha
  Jacob Hlauschek (Jakub Hloušek), Praha (mezi 1830-1846) E 1543 – ČMH
  Johann Balley (Jan Balley Nepomucký), Plzeň (mezi 1830-1840) E 2520 – ČMH
  Anton Ullrich, Praha (mezi 1820-1830) E 2587 – ČMH
  Joseph Dohnal, Vídeň (mezi 1808-1818) E 2585 – ČMH
  Joseph Dohnal, Vídeň (mezi 1808-1818) E 2838 – ČMH
  Steinweg C.F.Th., op.428, Brunschweig (mezi 1865-1869) E 2407 – ČMH
  Michael Weis op.761, Praha (mezi 1800-1807) E 2925 – ČMH
 • pyramidový klavír:
  anonym, pravděpodobně Vídeň (mezi 1813 – 1820) E 1587 – ČMH
 • stolové klavíry:
  anonym (J.P.Krämer und Söhne, Göttingen 1808), E 1591 – ČMH
  anonym, (mezi 1787-1815) – soukromá sbírka
 • sekretářový klavír:
  Michael Weis, (mezi 1810-1820) E 1584 – ČMH