Sekretářový klavír Michael Weis, E 1584

Nástroj vlastní Národní muzeum – České muzeum hudby, Praha. Jedná se o vzácný nástroj pražského stavitele německého původu Michaela Weise (Johan Michael Weiss, také Weis, Weisz, Weiß), narozeného roku 1764 v Pfranfeldu, zemřel 27. března 1838 v Praze.

Datování: pravděpodobně 1813-1820, signovaný Mich. Weis Prag.

Tónový rozsah: F1- f4 – šest oktáv.

Rozměry: nástroj – 88,5 x 121,5 x 25 cm, nástroje včetně noh a sekretáře – 88,5 x 121,5 x 105 cm.

Předchozí známé restaurátorské zásahy: minimální, nejsou zdokumentovány.

Termín průběhu restaurátorských prací: 09/1998 – 05/1999. Restaurováno pro výstavu „300 let s klavírem“ pod záštitou UNESCO.

Koncepce restaurátorského zásahu: Investor chtěl nástroj uvést do hratelného stavu. Proto bylo po počátečním průzkumu a konzultacích přistoupeno k restaurování nástroje. Nástroj byl citlivě restaurován a byl uveden do hratelného stavu (může se využívat i pro koncertní hraní) při zachování jeho integrity a autenticity – bylo zachováno maximum původních součástí, ponechána patina a stopy používání a následné úpravy. Nástroj nenese znaky soudobého zásahu – restaurování a působí dojmem, že se v tomto stavu a podobě zachoval.

Provedené průzkumy: Průzkum použitých druhů dřev, povrchové úpravy, polychromie, průzkum použitých usní, lepidel, strunného potahu a ostatního materiálu.  

Seznam provedených prací: Ozáření, fotodokumentace, průzkumy, konzultace s restaurátory a odborníky daných oborů, demontáž, čištění a konzervace, asanace a preventivní impregnace, petrifikace částí poškozených hmyzem, přiklížení uvolněných spojů, vyšpánování rezonanční desky a dna, přiklížení uvolněného dýhování a doplnění chybějících částí, doplnění chybějících a poškozených částí korpusu, klaviatury, mechaniky a podstavce, u poškozených kladívek byla použita useň vyrobená na základě originálních kladívek (fa. Toma Otrokovice). Byla provedena retuš povrchové vrstvy, obnova funkčnosti nástroje, regulace a ladění, archivace sejmutých a poškozených částí, restaurátorská zpráva včetně foto a video dokumentace.

Rychlý kontakt

mobil:
email: