Kladívkový klavír Joseph Dohnal, inv.č. Hb 32

Nástroj vlastní Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Jedná se o vzácný nástroj vídeňského stavitele českého původu Josepha Dohnala (I), narozeného 20. listopadu 1759 v Nenakonicích u Dubu nad Moravou, zemřel 30. prosince 1829 ve Vídni. V roce 1818 předal živnost svému synovi stejného jména.

Datování: 1818 (cedulka uvnitř nástroje/Bohuslav Čížek) Vídeň.

Tónový rozsah: F1- f4 – šest oktáv.

Předchozí známé restaurátorské zásahy: nejsou zdokumentovány.

Termín průběhu restaurátorských prací: 06/2018 – 12/2019.

Koncepce restaurátorského zásahu: Investor chtěl nástroj uvést do hratelného stavu. Proto bylo po počátečním průzkumu a konzultacích přistoupeno k restaurování nástroje. Nástroj byl citlivě restaurován a i přes míru svého poškození byl uveden do hratelného stavu (může se využívat i pro koncertní hraní) při zachování jeho integrity a autenticity – bylo zachováno maximum původních součástí, ponechána patina a stopy používání a následné úpravy. Nástroj nenese znaky soudobého zásahu – restaurování a působí dojmem, že se v tomto stavu a podobě zachoval.

Provedené průzkumy: Průzkum použitých druhů dřev, povrchové úpravy (stratigrafie a spektrometrie), průzkum použitých usní, lepidel, tlumícího výpletu strun, strunného potahu a ostatního materiálu.  

 

Seznam provedených prací: Ozáření, fotodokumentace, průzkumy, konzultace s restaurátory a odborníky daných oborů, demontáž, čištění a konzervace, asanace a preventivní impregnace, petrifikace částí poškozených hmyzem, byla vyjmuta rezonanční deska, část desky poškozené dřevokazným hmyzem byla nahrazena a následné provedena obnova celistvosti desky (včetně žeber a kobylky), doplnění chybějících a poškozených částí korpusu, klaviatury a mechaniky a podstavce, u poškozených kladívek byla použita metoda transferu originální vrchní kůže – zvukové vlastnosti kladívek jsou tedy autentické.

Na základě průzkumu podobného nástroje J. Dohnala z majetku NM-ČMH byly zrekonstruovány zvonky „turecké muziky“.

Bylo provedeno čištění a retuš povrchové vrstvy, obnova funkčnosti nástroje, regulace a ladění, archivace sejmutých a poškozených částí, oměření nástroje a zhotovení stručného plánu, restaurátorská zpráva včetně foto a video dokumentace.

Rychlý kontakt

mobil:
email: