Kladívkový klavír Joseph Dohnal, E 2585

Nástroj vlastní Národní muzeum – České muzeum hudby, Praha. Jedná se o vzácný nástroj vídeňského stavitele českého původu Josepha Dohnala (I), narozeného 20 listopadu 1759 v Nenakonicích u Dubu nad Moravou, zemřel 30. prosince 1829 ve Vídni. V roce 1818 předal živnost svému synovi stejného jména.

Datování: 1808 – 1818, Vídeň.

Tónový rozsah: F1- f4 – šest oktáv.

Rozměry: nástroje bez víka a nohou – 219 x 116 x 29,5 cm.

Předchozí známé restaurátorské zásahy: nejsou zdokumentovány, ale jsou patrny.

Termín průběhu restaurátorských prací: 04/2004 – 12/2006.

Koncepce restaurátorského zásahu: Nástroj byl v roce 2002 komplexně poškozen povodní (v prostoru, kde byl nástroj umístěn bylo 1,5m vody). Investor chtěl nástroj uvést do hratelného stavu. Proto bylo po počátečním průzkumu a konzultacích přistoupeno k restaurování nástroje. Nástroj byl citlivě restaurován a i přes míru svého poškození, byl uveden do hratelného stavu (může se využívat i pro koncertní hraní) při zachování jeho integrity a autenticity – bylo zachováno maximum původních součástí, na plochách nezasažených vodou byla ponechána patina, stopy používání a původní povrchová úprava, na plochách, které byly delší dobu vystavené působení znečištěné vody z povodní, byla původní povrchová úprava odstraněna a nahrazena novou dle rozboru.

Provedené průzkumy: Průzkum použitých druhů dřev, průzkum povrchové úpravy, klihu a klihové barvy – stratigrafie a spektrometrie, průzkum použitých usní, lepidel, strunného potahu a ostatního materiálu, fotogrammetrie.

Seznam provedených prací: Ozáření, fotodokumentace a videodokumentace, průzkumy, konzultace s restaurátory a odborníky daných oborů.

Nástroj: základní čištění a konzervace, demontáž nástroje, postupná demontáž dna a uvolněných částí konstrukce korpusu, závěsu strun a vyklížení rezonanční desky, stáhnutí a pozvolné vysoušení sejmutých částí, odklížení kobylky a žeber, rozebrání rez. desky, asanace a preventivní impregnace, petrifikace částí poškozených hmyzem, lepení uvolněných a sejmutých částí korpusu, rezonanční desky, zhotovení plánu nástroje a vnitřní konstrukce, čištění a konzervace kovových součástí, doplnění poškozených, nepůvodních a chybějících částí dýhování, zhotovení nového (chybějícího) víka, obnova celistvosti povrchové úpravy.

Mechanika a klaviatura: demontáž a základní čištění, asanace a preventivní impregnace klaviatury a mechaniky, rozebrání a opětovné sklížení klávesového rámu, rozebrání a opětovné sklížení všech uvolněných spojů klaviatury a mechaniky, doplnění chybějících částí, nahrazení vodou zasažených usní a pergamenu, nahrazení hmyzem poškozených nefunkčních plstí, čištění a konzervace kovových součástí, výroba chybějících vypouštěčů, oprava násadek, okožení kladívek a sesazení klaviatury a mechaniky.

Dokončení nástroje: Rekonstrukce a výroba chybějících nohou, pedálové trnože a okrasné lyry, vklížení rezonanční desky a závěsu strun, výpočet strunné menzury, oprava otvorů količníku, potažení strunným potahem, tónování, výroba a doplnění chybějících částí dusítek, usazení dusítkové lišty do nástroje, rekonstrukce a výroba chybějícího moderátoru a pedálových pák, klížení kladívek, sesazení klaviatury, mechaniky a pedalizačního mechanizmu, regulace, vypracování, intonování a ladění (435 Hz). Archivace sejmutých a poškozených částí, oměření nástroje a zhotovení stručného plánu, restaurátorská zpráva včetně foto a video dokumentace.

Rychlý kontakt

mobil:
email: