Harpsichord.cz

Jan Bečička & Stanislav Hűttl

Cembalová dílna

V pořadí druhá cembalová dílna v ČR vznikla s názvem Jan Bečička & Stanislav Hüttl & Petr Šefl. Od svého založení v roce 1997 měla sídlo v Hradci Králové, kde začala úspěšně stavět mistrovské kopie cembal. V krátké době se dílna ujímá také restaurování historických originálů ze sbírek Národního muzea v Praze. Vzrůstající zájem i množství zakázek si vynucuje i rozšíření pracovního prostředí. V roce 2008 se dílna přestěhovala do malebné obce Bystřec v Orlických horách. Staví nástroje pro přední hudební instituce, umělecké školy a významné interprety, ale také pro začínající cembalisty a studenty. Účastní se pravidelně hudebních festivalů, půjčuje nástroje a zajišťuje koncertní servis. Na nástroje z této dílny koncertují i pořizují zvukové snímky přední čeští a světoví umělci. Dílna je plně vybavena na provádění nejen běžných oprav, ale i na realizaci rozsáhlých restaurátorských prací a rekonstrukcí veškerých typů klávesových strunných nástrojů, včetně vzácných historických originálů(viz.kapitola o restaurování).

Od srpna 2020 Jan Bečička a Stanislav Hüttl ukončili spolupráci s panem Petrem Šeflem a nadále pokračují jako cembalová dílna Jan Bečička & Stanislav Hüttl.

Jan Bečička /1974/

V letech 1989 – 1993 studoval u klavírnické firmy Petrof v Hradci Králové SOUHN obor Uměleckořemeslná stavba klavírů – studium bylo zakončeno výučním listem obor Klavírník a maturitou. V roce 1993 nastoupil na Střední umělecko průmyslovou školu v Praze – obor Tvarování dřeva a řezbářství. Toto studium v roce 1997 ukončil maturitní zkouškou, jejíž praktickou částí bylo postavení repliky pentagonálního spinetu, inspirovaného nástrojem Domenicus Pisaurencis, Benátky 1540. Při studiu v letech 1993-1996 navštěvoval dílnu pana Františka Vyhnálka, kde se podílel na stavbě cembal a restaurování historických nástrojů.

První významnou restaurátorskou prácí bylo ve spolupráci se Stanislavem Hüttlem v roce 1997 restaurování kladívkového klavíru Conrad Graf (cca1820), ve správě Národního památkového úřadu Plzeň, pro zámek Kozel v západních Čechách.

V roce 1997 nastoupil ke studiu na Vyšší odborné škole uměleckoprůmyslové v Praze – obor Restaurování. Studium bohužel nenaplňovalo svým zaměřením jeho odborná očekávání, a proto v roce 1998 přijal nabídku Národního muzea – Českého muzea hudby, přerušil studium a začal se naplno věnovat restaurování historických nástrojů pro výstavu „300 let s klavírem“, pořádanou pod záštitou UNESCO v roce 1999. V roce 1999 odjel na „zkušenou“ do německého Trendelburgu a absolvoval zde odbornou stáž u významného německého stavitele Jürgena Ammera.

Další velkou výzvou se pro něj stala záchrana nástrojů z vlastnictví Národního muzea – Českého muzea hudby, poškozených katastrofální povodní v srpnu 2002, na které se výraznou měrou podílí.

V roce 2009 mu bylo Ministerstvem kultury České republiky uděleno povolení k obnově kulturních památek se specializací na restaurování strunných klávesových nástrojů.

Stanislav Hűttl /1975/

V letech 1989 – 1993 studoval u klavírnické firmy Petrof v Hradci Králové SOUHN obor Uměleckořemeslná stavba klavírů – studium bylo zakončeno výučním listem obor Klavírník a maturitou. V roce 1993 nastoupil na Střední umělecko průmyslovou školu v Praze – obor Tvarování dřeva a řezbářství. Toto studium v roce 1997 ukončil maturitní zkouškou, jejíž praktickou částí bylo postavení repliky pentagonálního spinetu, inspirovaného nástrojem Domenicus Pisaurencis, Benátky 1540. Při studiu v letech 1993-1996 navštěvoval dílnu pana Františka Vyhnálka, kde se podílel na stavbě cembal a restaurování historických nástrojů.

První významnou restaurátorskou prácí bylo ve spolupráci s Janem Bečičkou v roce 1997 restaurování kladívkového klavíru Conrad Graf (cca1820), ve správě Národního památkového úřadu Plzeň, pro zámek Kozel v západních Čechách.

V roce 1997 nastoupil ke studiu na Vyšší odborné škole uměleckoprůmyslové v Praze – obor Restaurování. Studium bohužel nenaplňovalo svým zaměřením jeho odborná očekávání, a proto v roce 1998 přijal nabídku Národního muzea – Českého muzea hudby, přerušil studium a začal se naplno věnovat restaurování historických nástrojů pro výstavu „300 let s klavírem“, pořádanou pod záštitou UNESCO v roce 1999. V roce 1999 odjel na „zkušenou“ do německého Trendelburgu a absolvoval zde odbornou stáž u významného německého stavitele Jürgena Ammera.

Další velkou výzvou se pro něj stala záchrana nástrojů z vlastnictví Národního muzea – Českého muzea hudby, poškozených katastrofální povodní v srpnu 2002, na které se výraznou měrou podílí.

V roce 2010 mu bylo Ministerstvem kultury České republiky uděleno povolení k obnově kulturních památek se specializací na restaurování strunných klávesových nástrojů.