Klavichord volný anonym, 1. pol. 18. stol., inv. č. 15.058

Nástroj vlastní oblastní muzeum v Děčíně, klavichord je umístěn v expozici muzea Rumburk. Klavichord pochází z pozůstalosti hudebního skladatele Augusta Stradala, jednoho z posledních žáků Ference Liszta. Stradal se z Vídně přestěhoval do Krásné Lípy, kde žila rodina jeho manželky.

Datování:  přibližně první polovina 18. stol. pravděpodobně Vídeň.

Tónový rozsah: C- f3 čtyři a půl oktávy.

Rozměry:   nástroje s víkem včetně noh – 148 x 46,5 x 80 cm.

Předchozí známé restaurátorské zásahy: nejsou zdokumentovány, jsou však patrny opravy.

Termín průběhu restaurátorských prací: 2013 – 2016.

Koncepce restaurátorského zásahu: Investor chtěl nástroj uvést do hratelného stavu. Proto bylo po počátečním průzkumu a konzultacích přistoupeno k restaurování nástroje. Nástroj byl citlivě restaurován a i přes míru svého poškození byl uveden do hratelného stavu (může se využívat i pro koncertní hraní) při zachování jeho integrity a autenticity – bylo zachováno maximum původních součástí, ponechána patina a stopy používání a následné úpravy. Nástroj nenese znaky soudobého zásahu – restaurování a působí dojmem, že se v tomto stavu a podobě zachoval.

Provedené průzkumy: Byl zhotoven rentgen a 3D scan nástroje, průzkum použitých druhů dřev, povrchové úpravy (stratigrafie a spektrometrie), průzkum použitých usní, lepidel, tlumícího výpletu strun, strunného potahu a ostatního materiálu.    

Seznam provedených prací: Ozáření, fotodokumentace, průzkumy, konzultace s restaurátory a odborníky daných oborů, demontáž, čištění a konzervace, asanace a preventivní impregnace, petrifikace částí poškozených hmyzem, byla vyjmuta rezonanční deska a následná provedena obnova celistvosti desky (včetně žeber a kobylky), doplnění chybějících a poškozených částí korpusu, klaviatury a mechaniky a podstavce, čištění a retuš povrchové vrstvy, obnova funkčnosti nástroje, regulace a ladění, archivace sejmutých a poškozených částí, oměření nástroje a zhotovení stručného plánu, restaurátorská zpráva včetně foto a video dokumentace.

Rychlý kontakt

mobil:
email: