Petr Šefl /1952/

Po absolutoriu hudebního studia na Pražské konzervatoři (obory - klavír, zpěv) studoval hru na cembalo u Prof. Zuzany Růžičkové. V návaznosti na to absolvoval řadu odborných a uměleckých stáží: např. Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy v Curychu (cembalová interpretace a technická problematika cembala – (u předního švýcarského specialisty Egona Wappmanna). V letech 1978-79 absolvuje výuční obor s maturitou „Mechanik klávesových nástrojů“ u fy Petrof (tehdy Československé hudební nástroje – závod piána). Dále odborné stáže v oboru stavby a restaurování klávesových strunných nástrojů ve významných dílnách - Renata Ammer–Lipsko. Navazují: J.C.Neupert-Bamberg, Martin Skowroneck–Brémy, Robert Goble & son–Oxford. Následuje dlouhodobá spolupráce s dílnou Jürgen Ammer-Kassel. V roce 1980 - absolutorium Konzervátorských odborných kurzů – Moravské zemské muzeum v Brně, dále měsíční studijní cesta po předních muzeích hudebních nástrojů Velké Británie a další.
V té době zakládá komorní soubor pro historicky poučenou interpretaci „Musica historica viva“, který od cembala umělecky vede. Cca od roku 1982 začíná systematicky opravovat a pečovat o koncertní a mistrovská cembala v Maďarsku - Lisztova Akademie muzických umění - Budapešť, Maďarská filharmonie, Maďarský rozhlas, Vigado - Budapešť a od roku 1987 každoročně spolupracuje s Mezinárodním festivalem staré hudby v Šopronu „Dny staré hudby“, který svojí odbornou prací po celou dobu sponzoruje. Zároveň koncertuje a opravuje cembala v Polsku, v Krakově: - Hudební akademie, Krakovská filharmonie. V roce 1986 přípravuje a opravuje 10 cembal pro I. celopolskou cembalovou soutěž a Mezinárodní festival Wandy Landowské v Krakově, /za což získává ocenění Primátora města Krakowa a cenu Polského Ministerstva kultury a umění/ a provádí dva koncerty v rámci festivalu, které natáčí Polská televize. Dále ve Varšavě: - Hudební akademie F. Chopina, Varšavská filharmonie, dále Hudební akademie v Lodži, Bydgošti, Gdaňsku a další. V roce 1984 je pozván Prof. Paulem Badurou-Skodou do Vídně, aby spolu s ním předváděl nejrůznější historická ladění na originálních klávesových nástrojích ze sbírek Kunsthistorische muzea. Na to navazuje několikaletá spolupráce.
V letech 1986 - 87 provádí generální opravy cembal na Kubě /Havana/ a v Peru/Lima - zde Petr Šefl působil více než měsíc. Vedle provedení GO 2 koncertních cembal fy. Neupert, přednášel interpretaci staré hudby na Národní hudební škole v Limě a provedl koncert ve Zlatém sále Limského Národního divadla za přítomnosti tehdejšího primátora města Limy a kandidáta na post prezidenta Peru, Barantese Lingana.
Za celou tuto dobu měl Petr Šefl příležitost připravovat cembala na koncerty a natáčení pro velikou řadu našich i světových předních cembalistů (Zuzana Růžičková - celoživotní spolupráce, Alžběta Stefanska, Wladyslaw Klosiewicz - Polsko, Janos Sebestyen, Aniko Horvath, Borbala Dobozy - Maďarsko, Keneth Gilbert, Elisabet Choinacka, Pierre Hanthai, Blandine Verlet, Raphael Puyana - Francie, Bob van Asperen - Belgie, Jacques Ogg, Ton Koopman, Gustav Leonhard, Richard Egeer - Holandsko, Christopher Hoogwood, Robert Wooly - Velká Britanie, Ketill Hauksand - Švédsko, Johann Sonleitner - Švýcarsko).
Od roku 1987 - doposud, je externě zaměstnán jako specialista v péči o cembala a historické klávesové nástroje Hudební fakulty AMU v Praze. Od roku 2006 je zaměstnancem Národního muzea - Českého muzea hudby jako metodik péče o hudební nástroje. V roce 2008 je nominován MŠMT do odborné komise pro přípravu Rámcově vzdělávacích programů pro střední a vyšší múzické školy. Současně zastává místopředsednické funkce ve dvou profesních sdružení – Společnost koncertních umělců a Kruh klavírníků, varhanářů a restaurátorů-umělců – obě společnosti jsou členem AHUV - ČR (Asociace hudebních umělců a vědců České republiky).