Stavba cembal v Čechách ve 20. století

Přední česká a světová cembalistka, profesorka Zuzana Růžičková vybudovala tradici české cembalové školy na základě mnohaleté a cílené práce, kterou lze datovat již od roku 1952. Tento nástroj mne hluboce oslovil již v dětství a láska k tomuto nástroji mne provází dodnes. Po hudebních studiích jsem se cembalem začal zabývat také z hlediska nástrojařského.
Zhruba v polovině osmdesátých let mne oslovil můj mnohaletý přítel a spolužák Pavel Klikar, skvělý hudebník (založil v té době již dva hudební soubory, které získaly v krátké době evropskou proslulost – Originální Pražský Synkopický orchestr /1974/ na provozování tradicionálního jazzu a barokní soubor historických hudebních nástrojů – Musica Antiqua Praha /1984/, po vzoru slavné Musica Antiqua Köln, na realizaci historicky poučené interpretace), s prosbou o postavení kopie italského cembala, které potřeboval jako basso- continuový nástroj pro svůj barokní soubor. Po krátké rozvaze jsem se do stavby cembala pustil. Za pomoci dvou šikovných truhlářů, které mi Pavel Klikar na moji prosbu později přivedl, jsem požadovaný nástroj v r. 1985 dokončil (tento nástroj lze slyšet na 5ti CD, které M.A.P. pro fy Supraphon v následujících letech natočila). Byla to první kopie cembala, postavená ve 20. století v České republice. S jedním z nich, panem Františkem Vyhnálkem jsem pak na tuto první práci navázal a tak vznikla někdy na začátku druhé poloviny 80. let první česká cembalová dílna.
Když se po více než deseti letech začal směr této dílny odklánět od mých představ, zakončil jsem tuto spolupráci a vytvořil spolu se dvěma mladými klavírníky, Janem Bečičkou a Stanislavem Hüttlem v r. 1997 dílnu novou. U zrodu obou těchto dílen stál opět mnohaletý přítel a zároveň můj učitel v této profesi, přední německý stavitel cembal, Jürgen Ammer.

Dílna Jan Bečička & Stanislav Hüttl & Petr Šefl – Bystřec

V pořadí druhá cembalová dílna v ČR vzniká s názvem Jan Bečička & Stanislav Hüttl & Petr Šefl. Od svého založení v roce 1997 měla sídlo v Hradci Králové, kde začala úspěšně stavět mistrovské kopie cembal. Dva mladí řemeslníci, opírajíce se o zkušenosti svého staršího partnera získávají od počátku uznání na evropské úrovni. V krátké době se dílna ujímá také restaurování historických originálů ze sbírek Národního muzea v Praze. Vzrůstající zájem i množství zakázek si vynucuje i rozšíření pracovního prostředí. V roce 2008 se dílna přestěhovala do malebné obce Bystřec v Orlických horách. Staví nástroje pro přední hudební instituce, umělecké školy a významné interprety, ale také pro začínající cembalisty a studenty. Účastní se pravidelně hudebních festivalů, půjčuje nástroje a zajišťuje koncertní servis. Na nástroje z této dílny koncertují i pořizují zvukové snímky přední čeští a světoví umělci. Dílna je plně vybavena na provádění nejen běžných oprav, ale i na realizaci rozsáhlých restaurátorských prací a rekonstrukcí veškerých typů klávesových strunných nástrojů, včetně vzácných historických originálů(viz.kapitola o restaurování).